لاغری شکم و پهلو با دستگاه هایفوی آمریکایی لیپوسونیکس فقط در کلینیک بلوتاچ

2,376
کلینیک زیبایی bluetouch 14 دنبال‌ کننده

کلینیک زیبایی بلوتاچ ✔021 88883933 _ 88882860 ✔ www.BlueTouchClinic.com ✔BlueTouch.clinic@ در یک جلسه یک سایز لاغرشو؛این دستگاه هایفوی لاغری ساخت آمریکا فقط در ایران در کلینیک مجهز بلوتاچ موجود است.

pixel