پرده خوانی زندگی بهشتی / عمو اخوان

123

پرده خوانی یک تیر وشش نشان داستان مردی است که خدمت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم رسیدوعرضه داشت از راه دوری آمدم و در بازگشت عجله دارم چه کار کنم 1.خدا از من راضی باشد 2.مردم از من راضی باشند 3. مالم فراوان شود 4. بدنم سالم باشد 5.عمرم طولانی شود 6. در بهشت در جوار شما باشم سایت عمو اخوان amooakhavan.ir پل ارتباطی :09127482911