اولین جشنواره بازیهای فکری بیرجند

118

اولین جشنواره بازی های فکری در دو بخش مکعب روبیک و بازی های رومیزی عصر جمعه با حضور علاقه مندان و خانواده ها در مجموعه ورزشی علوی بیرجند برگزار شد.