راز شمع شب های دوعیجی فاش شد!

208
پیکر مطهر شهدا بعد از شهادت روی آب می سوخت و شعله می کشید و همچون شمع شب های دوعیجی را روشن می کرد
خط شکن ها 74 دنبال کننده
pixel