آموزش تخصصی مددکاری اجتماعی | تکنیک بازگویی

141
در این فیلم آموزشی تکنیک بازگویی در ارتباط با مراجع و مددجو آموزش داده می شود | مدرس: دکتر ملیحه عرشی، دکترای مددکاری اجتماعی | برای دیدن آموزش های بیشتر به وبسایت کلینیک ایران مراجعه کنید:www.cliniciran.ir

fun.matin

7 ماه پیش
فالو لایکت کردم توام بکن
pixel