رفع مشکل جدا نویسی متن فارسی در فتوشاپ

32
هنگام کار در محیط نرم افزار فتوشاپ برای نوشتن یک متن برای طراحی عکس نوشته و یا موضوعات دیگری که با نوشتار درگیر هستند از ابزار Type باید استفاده کرد اما به دفعات اتفاق افتاده است که در زمان تایپ متن فارسی متوجه عدم اتصال حروف شویم در این ویدیو قصد داریم تا راه حل این مشکل را در محیط نرم افزار به شما نشان دهیم. https://www.emiato.com/pro/instagram-content-design-training
pixel