نجوایی با حسین (ع) | سرهنگ عباس بایرامی

59
ویژه برنامه نجوایی با حسین(ع)‌ ‌ ‌ مهمان قسمت ششم: سرهنگ عباس بایرامی رئیس سازمان تاریخ و ادبیات دفاع مقدس ‌‌ ‌________________________________‌‌ ‌‌ کاری از رسانه تعاملی گیلان‌مدیا
pixel