نصب محیط توسعه | آموزش html,css از مقدماتی تا پیشرفته

33

در دومین قسمت از "آموزش HTML و CSS از مقدماتی تا پیشرفته" به آموزش نصب و معرفی محیط توسعه(IDE) پراخته شده است.

coderschool 14 دنبال کننده
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel