خندوانه 97/فصل6/قسمت 16 با مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی

1,063

برنامه خندوانه فصل ششم قسمت شانزدهم با حضور دکتر مهدی زارع، مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی

شِدِرِم
شِدِرِم 3.9 هزار دنبال کننده