ادامه بحران سیل در خوزستان ۹فروردین

469

۹فروردین - ادامه بحران سیل در خوزستان طغیان رود دز در حمیدآباد شوش/ این رود در این بخش سال‌های طولانی خشک شده بود.

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 34.2 هزار دنبال کننده