خلاصه بازی بلژیک - اسکاتلند؛ انتخابی یورو 2020

139

مرحله انتخابی یورو 2020 - هفته چهارم - گروه نهم - 11 ژوئن 2019 - گزارش روسی