اکسترودر - اسفرونایزر صنعتی

1,180
دستگاه اکسترودر- اسفرونایزر برای ساخت پلت‌های دارویی و شیمیایی طراحی و ساخته شده است. بخش اکسترودر و اسفرونایزر به صورت پیوسته بوده و به ۲ صورت دستی و اتوماتیک عمل می‌کند. همچنین دستگاه دارای قابلیت تنظیم برای اندازه متفاوت کره‌های تولید شده توسط کروی ساز(اسفرونایزر) است. با توجه به اینکه طراحی و ساخت دستگاه توسط کارشناسان گروه سبز ماشین نقش‌جهان انجام گرفته است، قسمتهای مختلف آن متناسب با نیاز مشتری قابل تغییر است. اطلاعات تکمیلی در سایت شرکت موجود است. (www.ngmachine.com)
pixel