کلیپ رونمایی از تازه ترین آثار مکتوب حوزه هنری خراسان جنوبی

64
رونمایی از تازه ترین آثار مکتوب واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری خراسان جنوبی با حضور رئیس محترم حوزه هنری کشور، قائم مقام محترم حوزه هنری کشور و معاون محترم آموزش حوزه هنری کشور در سینما بهمن بیرجند | شهریورماه 1398
pixel