آزمون یوس و روش های قبولی در کنکور یوس

977

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://imaxport.com مراجعه نمایید. یکی از گزینه هایی که برای تحصیل در خارج از کشور وجود دارد تحصیل در دانشگاه های ترکیه می باشد که می توانید با شرکت در کنکور یوس ترکیه وارد دانشگاه های دولتی ترکیه گردید. البته با صرف هزینه بیشتر نیز می توانید در دانشگاه های خصوصی ترکیه حضور یابید. http://imaxport.com/2018/04/آزمون-یوس-و-روش-های-قبولی-در-کنکور-یوس/

ایمکس پورت
ایمکس پورت 46 دنبال کننده