ارائه سجاد مظفری (بخش اول) | UTDLSS2 2018

594
شاخه دانشجویی ACM
شاخه دانشجویی ACM 74 دنبال‌ کننده

ارائه سجاد مظفری در دومین دوره مدرسه تابستانی یادگیری عمیق دانشگاه تهران که در مردادماه ۱۳۹۷ توسط شاخه ی دانشجویی ACM دانشگاه تهران برگزار گردید. acm.ut.ac.ir/deeplearning

آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی