خوشبختی برای عربستان سعودی؟ سرمایه داران سعودی بیگناه؟!

83
دیروز، ایالات متحده ظاهرا خانواده سلطنتی سلطنتی سعودی را با محکوم کردن 17 نفر که به خاطر قتل روزنامه نگار جمال خسگگی سرزنش شده بودند، محکوم می کند. به همین دلیل است که تماشاگران سعودی این را راضی کردن می دانند زیرا به نظر می رسد که آمریکا تحقیقات مستقل انجام نمی دهد. این یک دم از فانتزی های بین المللی و موقعیت جغرافیایی است. دن کوهن، RT امریکا گزارش می دهد.
گوسفند زبل 1.4 هزار دنبال کننده
pixel