مرگ رئیس جمهور سابق پرو بر اثر خودکشی

493

آلن گارسیا که به اتهام فساد مالی تحت پیگرد قانونی قرار دارد روز چهارشنبه در مواجهه با افسران پلیس که برای بازداشت او مراجعه کرده بودند به گردن خود شلیک کرد؛

کلاکت
کلاکت 10.6 هزار دنبال کننده