مستند بهترین های دهه 80 با دوبله فارسی - قسمت 2

199

*** دانلود نسخه کامل در www.MNDL.ir *** بهترین های دهه هشتاد یک سری مستند که که چالش ها و عوامل محرک یکی از مبهم ترین دوره های تاریخ را نمایش می گذارد که این عوامل چراغ راه مردم شد تا دهه خود را شکل بدهند. ادامه این راه توانست آینده ما شکل بدهد و ما به درک بالای امروزی برساند.