کتاب درود بر خودم بر اساس اصول جک کنفیلد

1,323

شما نمی توانید شرایط، فصل ها یا جهت وزش باد را تغییر دهید، اما می توانید خودتان را تغییر دهید! یکی از افسانه های رایج فرهنگ امروزی امریکا می گوید که همه ی ما باید عالی زندگی کنیم. واقعیت این است که تنها یک نفر مسئول کیفیت زندگی شماست و آن شخص کسی نیست جز خود شما.... خرید نسخۀ کاغذی از hoormazd.com و نسخۀ صوتی در vavkhan.com با صدای بانو مریم رحیمی

نشر هورمزد
نشر هورمزد 5 دنبال کننده