خط های مرده 2019 - اولین تریلر از این فیلم تاریک!

515

خط های مرده به انگلیسی Dead Lines ، فیلمی علمی تخیلی - قهرمانی به کارگردانی و نویسندگی بنیامین خدابنده است که قرار است در تابستان 2019 منتشر شود . این فیلم در واقع همان فیلم عدالت سازان است که دوباره گرفته شده و داستان بسیار تغییر کرده است . benyaminkhodabandeh.ir

pixel