مسافر ژاپنی سفر به سراسر ایران و مکانهای ایران باستان را توصیف می کند

69
های تک 1.6 هزار دنبال‌ کننده
Japanese Traveler Describes Journey Across Iran and Ancient Persian Sites (1899) Yenaga Toyokichi
های تک 1.6 هزار دنبال کننده
pixel