کاری با کشتی‌گیر آمریکایی کردم که دیگر ایرانی‌ها را فراموش نکند

3,263
عموزاده دارنده مدال طلای کشتی آزاد نوجوانان جهان گفت: بی احترامی کشتی‌گیر آمریکایی را بی‌احترامی به مردم ایران می‌دانستم؛ کاری با او کردم که دیگر ایرانی‌ها را فراموش نکند.
pixel