تکمیل قطعه دوم آزادراه منجیل رودبار

2,612

تکمیل قطعه دوم آزادراه منجیل رودبار به طول 11 کیلومتر و در ادامه آزادراه قزوین - رشت در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت/ 8 کیلومتر باقی مانده از فنی‌ترین پروژه‌های راهسازی در کشور است که برای اجرای آن 400 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که شامل 5 پل بزرگ و 3 کیلومتر تونل است