طلوع زمین | Earthrise

44
ویلیام آندرز، ناسا / ۱۹۶۸ این عکس، اولین نمای تمام رنگی از سیاره‌ی ما که از جایی بیرون از آن ثبت شده بود، به انسان نشان داد که در این کیهان سرد و بی‌رحم، بی‌شک برگ برنده‌ای نصیبمان شده است. داستان پشت عکس روایتی از عکاسی تعدادی از عکس‌های تاثیرگذار تاریخ به نقل از مجلهٔ تایم
pixel