تفکر انتقادی چیست و به چه دردی می‌خورد؟

134

بهترین انتخاب کدام است؟ بهترین مسیر کجاست؟ چگونه تصمیم گیری آسان‌تر می‌شود؟ در میان انبوه اطلاعات در فضای مجازی کدام درست‌ترند؟ تولید شده در: گروه نقد و اندیشه مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات @GeraaMedia