تحقق نهضت ساخت داخل و رونق تولید ابداع روش‌های جدید سازمان مدیریت صنعتی در کشور

74
پرورش مدیران متخصص در راستای تحقق نهضت ساخت داخل و رونق تولید
جهان با من برقص
%87
کارگردان: سروش صحت مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
جهان با من برقص
pixel