آمار و هندسه دیفرانسیل

28
Reading Group 2 دنبال‌ کننده
در این سلسله جلسات (بدون تکرار منظم هفتگی) قرار است رابطه ی آمار و هندسه ی دیفرانسیل بررسی شود. خط مشی کلی توسط کتاب Differential Geometry and Statistics - Murray Rice معین میشود.
Reading Group 2 دنبال کننده
pixel