صحنه هایی از نمایش آژیربی صدا، به نفع بیماران هموفیلی

94

این نمایش با هدف ایجاد آگاهی در خصوص بیماری هموفیلی و با تامین سرمایه از طریق پلتفرم دونیت اجرا شد. اطلاعات بیشتر: https://2nate.com/hemophilia/hemophilia-the-still-alarm-theater

دونیت
دونیت 29 دنبال کننده