آموزش نرم افزار RESRAD مدلسازی تشعشعات هسته ای قسمت دوم (دکتر مصطفی کلهر)

4
مدل resrad به منظور مدلسازی اثرات سرطانزایی تشعشعات رادیو اکتیو ارائه شده است. نرم افزار resrad حاوی کتابخانه های کاملی از ضرایب تبدیل دز به دز موثر و همچنین دیتابیسهای کاملی از تمامی رادیونوکلوئیدها و مراحل واپاشی هر یک از انهاست. در مدل resrad مسیرهای انتقال مواد رادیواکتیو به بدن انسان به سه گروه انتقال توسط تشعشعات مستقیم خارجی، انتقال از راه بلعیدن و انتقال از راه تنفس تقسیم بندی شده است. نرم افزار resrad خروجیهای کاملی از مراحل واپاشی، مقادیر ریسک سرطان به صورت گرافیکی و نوشتاری میدهد. جهت راهنمایی و مشاوره رایگان تماس حاصل فرمایید. پکیج های آموزشی مهندسی و محیط زیست، آموزش چرخه حیات، مدلسازی تشعشعات هسته ای، مدلسازی مونته کارلو و ابرمکعب لاتین، مدلسازی رشد محصول، مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی صوتی، مدلسازی آلودگی آب، مدلسازی آلودگی خاک، مدلسازی لندفیل و شیرابه، مدلسازی پسماند، مدلسازی حوادث انفجار و آتش سوزی، مدلهای هواشناسی، مدلهای تحت لینوکس، آموزش آمار و احتمال، آموزش کار با ماهواره های nasa و سنجش از راه دور... آموزش simapro، آموزش aermod، آموزش resrad، آموزش aquacrop، آموزش hysplit، آموزش crystal ball، آموزش cormix، آموزش adms، آموزش wrf، آموزش warm، آموزش unmix، آموزش pmf، آموزش speciate، آموزش cmb، آموزش tnm، آموزش soundplan، آموزش verdi، آموزش help، آموزش tanks، آموزش ive، آموزش flaresim، آموزش phast، آموزش aloha، آموزش ariq، آموزش benmap، آموزش surfer، آموزش cost emf، آموزش landgem، آموزش hem، آموزش calpuff، آموزش cmaq، آموزش smoke، آموزش iaqx و غیره دکتر مصطفی کلهر شرکت هوای پاک اندیشان 09126826597 88939381 http://www.aermod.ir
dr kalhor 114 دنبال کننده
pixel