پردازش تصویر-قسمت اول

179

پردازش تصویر از حوزه های پرکاربرد هوش مصنوعی میباشد. در این ویدئو مفاهیم و اصول اولیه ریاضی حاکم بر تصاویر را مرور میکنیم تا در ادامه بتوانیم از این ابزار در موضوعات بینایی ماشین استفاده کنیم.

سالی چنل 14 دنبال کننده
pixel