بازیگری که تندیس فجرش را فروخت تا پیک موتوری شود

777
شرایط سخت زندگی بهرام افشاری در ابتدای دوران بازیگری
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel