آموزش تعمیرات موبایل آباد

5,255

موبایل آباد با در دست داشتن ۱۰ درصد از بازارتعمیرات تلفن همراه کشور، مفتخر به کسب ۹۵٪ رضایتمندی مشتریان شده است. این افتخارات منجر به امضاء تفاهم نامه آموزش تعمیرات موبایل با سازمان فنی و حرفه ای شد تا در کنار تخصص مجموعه موبایل آباد، بخش مهمی از آینده ی شغلی جوانان کشور، ساخته شود. سرفصل های آموزشی توسط موبایل آباد و با نظارت سازمان فنی و حرفه ای، طراحی شده است