آذری جهرمی

870
AbdolrazaghMoradpour 3 دنبال‌ کننده
انتقاد از تجمل گرایی مدیران و عدم همراهی با مردم
pixel