روز تمرینی جام جهانی پاراگلایدر برزیل 2017 - نماینده ایران سهیل باریکانی

60

Brazil Paragliding World Cup فیلمی از نماینده ایران ، سهیل باریکانی در مسابقات وردکاپ برزیل کلودبیس، نمایندگی انحصاری جین گلایدر در ایران 09127833703 cloudbaseclub.ir