100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شماره 60 هفته سوم دی 98

122

100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شماره60 هفته سوم دی 98 /روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/ گوینده خبر:غلامرضا میری/تصویر و تدوین: روح الله دلیر

کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 51 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
pixel