کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

493

ثبت نام کلاس های نیمسال تحصیلی مهرماه 1397 فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی آغاز شد. تلفن روابط عمومی دفتر ثبت نام واحد کرج: 02634455847

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
%87
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel