رهبری از دولت دوازدهم چه خواسته هایی دارد؟

284
نور گستر گلها
نور گستر گلها 168 دنبال‌ کننده

مطالبه رهبرانقلاب از دولت دوازدهم - حل اشتغال از روز اول - هر کسی که مسئول دولت بشود، بایستی از روز اوّل، همّت خود را بگمارد به مسئله ی اشتغال تاخیر جایز نیست.