مروارید آبی مراکش

1,940

در میان کوه های مراکش شهر آبی رنگ شفشاون شما را فرامی خواند؛ پناهگاهی برای رهایی از هیاهوی شهرهای مراکش. پناه جویان یهودی اروپا که در دهه ی ۳۰ در این شهر زندگی می کردند، برای نخستین بار، آن را رنگ کردند (شاید برای شبیه سازی بهشت، شاید هم برای دور کردن حشرات). امروز این شهر به «مروارید آبی» مشهور است. سنت گذشته ها هنوز هم برقرار است؛ مردم شهر هر سال درودیوار شهر را با رنگ، نو می کنند. Instagram/Facebook/Telegram/Wapp/Aparat:GOBOOKING.IR

Gobooking.ir 44 دنبال کننده
pixel