جلسه اول تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده

5,941

جلسه اول دوره "تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده" در تاریخ 17 آذر1395 توسط مهندس محمد خالوئی در کارگروه داده های عظیم دانشگاه صنعتی شریف ارائه گردید. اسلاید های ارائه در آدرس ذیل قرار گرفته شده است: http://www.slideshare.net/khalooei/analysis-of-big-data-with-deep-learning-approach جزئیات بیشتر در سایت bigdataworkgroup.ir مشاهده نمایید.