آموزشکده سازمان نقشه برداری

728

دانشجویان، فارغ التحصیلان و دوره دیده های آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور حتما این فیلم را ببینند. توضیحات مدیران از قسمت های مختلف آموزشکده و تاریخچه ی آن www.nprco.com