چه کسانی می توانند کاشت مو انجام دهند و در چه مکانی مجا

588

چه کسانی می توانند کاشت مو انجام دهند و در چه مکانی مجاز به انجام کاشت هستند؟ از نظر وزارت بهداشت و درمان قوانین کاشت مو به این شکل است: متخصصین پوست و مو – متخصصین جراحی که دوره های مربوطه را گذرانده اند می توانند کاشت انجام دهند و کاشت مو فقط در بیمارستان ها یا دی کلینیک ها و یا کلینیک های تخصصی پوست و مو مجاز است