علوم مخفی مسلمانان ساخت شبکه RTL2 آلمان قسمت اول

170
مستند: #علوم_مخفی_مسلمانان ساخت شبکه RTL2 آلمان #قسمت_سوم_آخر این مستند به جنگ های صلیبی و پیشرفت های علمی مسلمانان در آن دوران می پردازد. ✾•┈┈••✦❀✦••┈┈•✾ @no_atheism (رد شبهات ملحدین)
pixel