توضیح دکتر حجت سمیعی در مورد نحوه صحیح خانه تکانی

1,726
توضیح دکتر حجت سمیعی در مورد نحوه صحیح خانه تکانی و کار در منزل بصورتی که بروی دیسک و کمر فشار نیاید
(: :) (: :) (: :) 56 دنبال کننده
pixel