آسیبهای ازدواج اینترنتی

100

بدون تردید ازدواج‌های اینترنتی پیامدها و عواقب بسیاری ناگواری را به همراه دارد برهمین  اساس آنچه که تجربه جوانانی که به این سبک راهی خانه بخت شده‌اند سابقه خوبی ندارد، در بسیاری از موارد منجر به طلاق هم شده است. برای اطلاع از آخرین اخبار ایران وجهان به پایگاه خبری در حاشیه به نشانیhttps://darhashiyeh.com وهمچنین ب کانال پایگاه خبری در حاشیه به نشانیT.me/darhashiyehcomمراجعه کنید.