آموزش برنامه نویسی websocket با زبان برنامه نویسی #C

550
یکی از اهدف پیدایش WebSocket ضعف های موجود در پروتکل HTTP می باشد. WebSocket یک پروتکل ارتباطات کامپیوتری است که کانال های ارتباطی استفاده از یک اتصال را TCP فراهم می کند. پروتکل WebSocket توسط IETF به عنوان RFC 6455 در سال 2011 استاندارد شده است و API WebSocket در Web IDL توسط W3C استاندارد شده است.WebSocket یک پروتکل TCP متفاوت از HTTP است. هر دو پروتکل در لایه 7 در مدل OSI قرار دارند و به همین ترتیب در TCP در لایه 4 بستگی دارد دانلود از وبسایت.www.heilton.com
pixel