حذف یارانه ثروتمندان

43
رادیو ایران - 25 شهریور 98- 14:00| علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: پیش بینی می شود یارانه حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار نفر قطع شود ولی امکان اعتراض وجود خواهد داشت؛ بنابراین اینکه بگویند یارانه ۳۰ میلیون نفر قطع می شود، صحیح نیست.
پایشگری 1.9 هزار دنبال کننده
pixel