آیا بیت العدل بهائیت قانونی است؟! (نقد بهائیت) | علی صفدری

308
طبق دستورات عباس افندی (عبدالبهاء) بیت العدل زمانی قانونی و شرعی محسوب می شود که به ریاست ولی امرالله تشکیل شود؛ اما مسئله اینجاست که بیت العدل کنونی شش سال پس از مرگ شوقی افندی آخرین ولی امرالله و بدون تنفیذ او تشکیل گردیده است!! آیا این بیت العدل می تواند مرجع بهائیان باشد؟ پرسشی که به آن پاسخ نمی دهند!!
علی صفدری 16 دنبال کننده
pixel