برنامه دوربین؛ قسمت12؛ کایت سواری در روز تعطیل ؛ شبکه جهانی جام جم

232

قسمت دوازدهم ؛بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: یک روز تعطیل و وزش باد؛دلیل خوبی است برای کایت سواری در استرالیا ارسالی از: خانم جبلی از سیدنی شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45