آیا فیزیک می تواند شبکه های اجتماعی را تحلیل کند؟

1,041
همایش پیوند - sitpor.org ارائه عباس کریمی در مورد علم شبکه سومین همایش پیوند - دانشگاه شهیدبهشتی تابستان ۹۷ اطلاعات بیشتر و اسلایدها در: http://www.sitpor.org/2018/12/physics-of-social-networks/

mazi

1 سال پیش
خوشمان آمد
pixel