فواید پارافین تراپی

33

پارافین به ترمیم مشکلات مرتبط با فقدان رطوبت مانند ترک، خشکی پوست، سفتی ، زبری پوست و غیره کمک می کند. بعد از استفاده محصول، لایه نازکی روی پوست شکل گرفته که مانع از دست رفتن آب لایه های پایینی پوست می شود. بنابراین موجب اثری مرطوب کنندگی بر لایه های بالایی پوست دارد. در پایان پوست صاف، نرم و در مقابل عوامل بیرونی محافظت می گردد.